LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, GIẢM RÁC THẢI NHỰA CỦA SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KOOMIN – ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG VÀ TRUNG TÂM VĂN HOÁ VIỆT HÀN KCCC NĂM 2024

 • hình ảnh
 • hình ảnh
 • hình ảnh
 • hình ảnh
 • hình ảnh
 • hình ảnh
 • hình ảnh
 • hình ảnh
 • hình ảnh
 • hình ảnh
 • hình ảnh