ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 2022

Thứ năm, 06/10/2022, 09:25 (GMT+7)

STTMã MHTên môn họcTCNội dung
1PML0031Triết học Mác - Lênin3Xem chi tiết
2EML0031Kinh tế chính trị Mác - Lênin2Xem chi tiết
3SSO0031Chủ nghĩa xã hội khoa học2Xem chi tiết
4HTH0031Tư tưởng Hồ Chí Minh2Xem chi tiết
5HIS0031Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam2Xem chi tiết
6GRL0231Luật đầu tư thương mại(Một số định chế phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại)2Xem chi tiết
7BE10031Tiếng Anh cơ bản 14Xem chi tiết
8BE20031Tiếng Anh cơ bản 24Xem chi tiết
9BE30031Tiếng Anh cơ bản 34Xem chi tiết
10IFT0031Tin học2Xem chi tiết
11SSK0031Kỹ năng mềm2Xem chi tiết
12DID0031Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản2Xem chi tiết
13NNT 12Khởi nghiệp2Xem chi tiết
14PE10031Giáo dục thể chất 12Xem chi tiết
15PE20031Giáo dục thể chất 22Xem chi tiết
16PE30031Giáo dục thể chất 32Xem chi tiết
17ME10031Giáo dục quốc phòng2Xem chi tiết
18NNT 10Thực hành văn bản tiếng Việt2Xem chi tiết
19NNT 11Ngôn ngữ học đối chiếu2Xem chi tiết
20NNT 13Hướng dẫn du lịch Việt Nam2Xem chi tiết
21NNT 14Ngữ âm, văn tự tiếng Trung Quốc2Xem chi tiết
22NNT 15Ngữ pháp tiếng Trung Quốc2Xem chi tiết
23NNT 20Tiếng Trung Quốc tổng hợp 14Xem chi tiết
24NNT 21Tiếng Trung Quốc tổng hợp 24Xem chi tiết
25NNT 22Tiếng Trung Quốc tổng hợp 34Xem chi tiết
26NNT 23Tiếng Trung Quốc tổng hợp 44Xem chi tiết
27NNT 24Tiếng Trung Quốc tổng hợp 54Xem chi tiết
28NNT 25Nghe nói tiếng Trung Quốc 12Xem chi tiết
29NNT 26Nghe nói tiếng Trung Quốc 22Xem chi tiết
30NNT 27Nghe nói tiếng Trung Quốc 32Xem chi tiết
31NNT 28Nghe nói tiếng Trung Quốc 42Xem chi tiết
32NNT 29Nghe nói tiếng Trung Quốc 52Xem chi tiết
33NNT 30Đọc viết tiếng Trung Quốc 12Xem chi tiết
34NNT 31Đọc viết tiếng Trung Quốc 22Xem chi tiết
35NNT 32Đọc viết tiếng Trung Quốc 32Xem chi tiết
36NNT 33Đọc viết tiếng Trung Quốc 42Xem chi tiết
37NNT 34Đọc viết tiếng Trung Quốc 52Xem chi tiết
38NNT 35Tiếng Trung du lịch2Xem chi tiết
39NNT 36Tiếng Trung trong khách sạn  nhà hàng3Xem chi tiết
40NNT 37Tiếng Trung văn phòng3Xem chi tiết
41NNT 38Dịch viết 1 (TH dịch Trung Việt 1)3Xem chi tiết
42NNT 39Dịch viết 2 (TH dịch Trung Việt 2)3Xem chi tiết
43NNT 40Dịch nói 1 (TH dịch Việt Trung 1)3Xem chi tiết
44NNT 41Dịch nói 2 (TH dịch Việt Trung 2)3Xem chi tiết
45NNT 42Tiếng Trung Quốc thương mại 13Xem chi tiết
46NNT 43Tiếng Trung Quốc thương mại 23Xem chi tiết
47NNT 44Kỹ năng biên dịch2Xem chi tiết
48NNT 45Kỹ năng phiên dịch2Xem chi tiết
49NNT 46Khẩu ngữ 12Xem chi tiết
50NNT 47Khẩu ngữ 22Xem chi tiết
51NNT 51Thực tập4Xem chi tiết
52NNT 52Khóa luận tốt nghiệp6Xem chi tiết
53NNT 53Hợp đồng thư tín thương mại3Xem chi tiết
54NNT 54Kỹ năng thuyết trình3Xem chi tiết
Tổng số tín chỉ 127 

Tải file ở đây:

Bài viết liên quan