Đội ngũ giảng viên

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA KHOA
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CỦA KHOA
 
 
STT
Họ và tên
 
Chức vụ
1
Ban chủ nhiệm khoa
TS. Nguyễn Thuỳ Vân
 
Trưởng khoa
2
NCS, Th.S Đoàn Ngọc Thạch
 
Phó trưởng khoa
3
NCS, Th.S Nguyễn Văn Thắng
 
Phó trưởng khoa
4
Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh
TS. Nguyễn Đức Hoạt
 
Giảng viên
5
Th.S Nguyễn Thị Nhung
 
Giảng viên
6
Th.S Đỗ Thị Kim Mau
 
Giảng viên
7
Th.S Nguyễn Hùng Tuân
 
Giảng viên
8
Th.S Chu Mạnh Hùng
 
Giảng viên
9
Th.S Hoàng Thuỳ Phương
 
Giảng viên
10
Th.S Nguyễn Thuỳ Dung
 
Giảng viên
11
Th.S Nguyễn Thị Hoàng Anh
 
Giảng viên
12
Th.S Đào Thuý Mai
 
Giảng viên
13
Th.S Nông Thị Thu Huế
 
Giảng viên
14
Th.S Nguyễn Bích Ngọc
 
Giảng viên
15
Th.S Trần Thị Dương
 
Giảng viên
16
Th.S Trần Thị Thu Hoài
 
Giảng viên
17
Th.S Nguyễn Thị Hoàng Mụi
 
Giảng viên
18
Th.S Nguyễn Thị Hằng Nga
 
Giảng viên
19
Th.S Trần Thị Thùy Linh
 
Giảng viên
20
Th.S Cao Nguyễn Hải Yến
 
Giảng viên
21
Th.S Nguyễn Thị Tuyết Chinh
 
Giảng viên
22
Th.S Nguyễn Thị Nga
 
Giảng viên
23
Th.S Lê Hoàng Dương
 
Giảng viên
24
Th.S Lê Khánh Minh
 
Giảng viên
25
Th.S Nguyễn Hải Hà
 
Giảng viên
26
Th.S Đào Thu Hà
 
Giảng viên
27
CN. Đỗ Văn Quý
 
Giảng viên
28
CN. Nguyễn Xuân Khánh
 
Giảng viên
29
CN. Nguyễn Thị Kiều Oanh
 
Giảng viên
30
Giảng viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
TS. Ngô Minh Nguyệt
 
Giảng viên
31
TS. Phạm Duy Khương
 
Giảng viên
32
TS. Nguyễn Thanh Huệ
 
Giảng viên
33
NCS, Th.S Đoàn Bá Toại
 
Giảng viên
34
NCS, Th.S Triệu Mỹ An
 
Giảng viên
35
NCS. Th.S Phạm Quế Lâm
 
Giảng viên
36
Th.S Phạm Văn Cường
 
Giảng viên
37
Th.S Phạm Thị Quyên
 
Giảng viên
38
Th.S Nguyễn Đăng Hoan
 
Giảng viên
39
Th.S Nguyễn Quốc Huy
 
Giảng viên
40
Th.S Đinh Thị Thảo
 
Giảng viên
41
CN. Hoàng Thiên Trang
 
Giảng viên
42
CN. Nguyễn Thị Hải Yến
 
Giảng viên
43
CN. Phan Thị Gia Hân
 
Giảng viên
44
CN. Hà Thị Hương Giang
 
Giảng viên
45
Giảng viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc
TS. Woo Hyon Shik
 
Giảng viên
46
TS. Lee Yong Pyo
 
Giảng viên
47
TS. Lee Sang Sub
 
Giảng viên
48
TS. Phương Huy Tùng
 
Giảng viên
49
Th.S Hoàng Thị Thanh Hoa
 
Giảng viên
50
ThS. Đặng Ngọc Quỳnh Hoa
 
Giảng viên
51
ThS. Ngô Thúy Hằng
 
Giảng viên
52
ThS. Hà Thị Thu Dần
 
Giảng viên

53

  ThS. Nguyễn Thị Lê   Giảng viên